Ahit Yayınları

Galatyalılar

Yazar: J. V. Fesko

Bu kitabın amacı Yeni Antlaşma’ya açıklayıcı yorum getirmektir. Serinin asıl amacıysa bu açıklamanın son derece dikkatli ve özenli olmasını sağlamak, Tanrı’yı dak noktasına yerleştirmek, konuyu kurtarıcı-tarihsel bir bağlamda ele almak, günahı açığa çıkaran, Müjde’yi duyuran ve uygulama ile bereketi amaçlayan bir yaklaşım göstermektir. Galatyalılar’da Pavlus’un yaptığı ve önem bakımından merkezi konumda bulunan birçok Eski Antlaşma ayet alıntısının altını çizmeye çalıştım. Anahtar niteliğinde olan ama yüzeysel biçimde geçilen bir dizi paragrafı vurguladım. — J. V. Fesko