Ahit Yayınları

Hakkımızda

Ahit Yayınları, bir Hristiyan yayınevidir. Dini bakımdan Ahit Yayınları Hristiyan olsa da teolojik bakımdan geleneksel Protestan Reform görüşünü temsil etmektedir. Dolayısıyla Ahit Yayınlarından çıkan her bir kitap, Westminster Standartlarına uygun bir şekilde çıkar. Bunun böyle olmasının sebebi asla Hristiyan birliği bozmak veya mezhepçilik oluşturmak değil, fakat belirli bir görüşü bütün olarak temsil etme isteğidir. Ahit Yayınları, Protestan Reform (veya Presbiteryen) ilahiyatı hakkında kitaplar ve kitapçıklar yayınlamaktadır. Sola Scriptura (2. Timoteos 3:16–17) ilkesine sımsıkı bağlı kalmakla birlikte, bunu öğretmenin her bir Hristiyan’ın vazifesi olduğuna inanmaktadır; zira bu, Kutsal Yazılarda Tanrı tarafından buyurmuş olduğu bir ilkedir (Matta 28:18–20).